Spataderen

Het bloedvaten stelsel bestaat uit drie hoofddelen te weten: het slagaderlijke stelsel, het aderlijke stelsel en de haarvaten.
Spataderen bevinden zich uitsluitend in het aderlijke stelsel. Indien hierin stoornissen optreden is er sprake van een veneuze [aderlijke] insufficiëntie. Indien deze stoornissen langdurig aanwezig zijn wordt gesproken van Chronische Veneuze insufficiëntie [CVI] . Het aderlijke stelsel in de benen bestaat uit een oppervlakkig, een diep en verbindend systeem. Indien de stoornissen optreden in het oppervlakkige systeem spreekt men van spataderen. Letterlijk betekent dit: “uitgezette” vaten. Spataderen komen voornamelijk voor in de onderste lichaamshelft, in de regio van de billen/ liezen/schaamlippen en op beide benen. Het kan beide benen betreffen maar ze kunnen ook zeer lokaal voorkomen.

Een aantal feiten op een rijtje:
1. Een groot deel van de westerse bevolking, ca 30 % van de mensen heeft in meer of mindere mate last van stoornissen in de circulatie van het aderlijke stelsel. Als gevolg daarvan ondervinden zij in meer of mindere mate problemen met hun gezondheidstoestand waaronder verminderde arbeidsparticipatie en een algemeen verminderd dagelijks functioneren.
2. De zorg consumptie in de westerse wereld van deze patientengroep bedraagt omgerekend ongeveer €150.- gemiddeld per patient per jaar.
3. Hoofd oorzaken zijn aanleg en leeftijd, bij vrouwen kan ook zwangerschap een oorzaak zijn.
4. Een veelvoorkomende complicatie van CVI is het zogenaamde “open been”: ulcus cruris venosum.

Mogelijkheden om de gevolgen van CVI / spataderen te beïnvloeden:
Zie ook: www.huidziekten.nl/folders/Nederlands/spataderen.htm

Chirurgie
Een of meerdere van de grotere vaten worden geheel of gedeeltelijk verwijderd.

Sclerose-compressie therapie
Dit wordt vooral toegepast op de onderbenen als er sprake is van kleine spataderen waarbij de grotere aderen nog intact zijn. In de vaatjes wordt een stofje ingespoten wat via een chemische reactie een ontstekingsreactie veroorzaakt van de vaatwand. Deze vaatwand verkleeft en het vat wordt afgesloten voor de doorvoer van bloed. Na afloop dient zorgvuldige compressietherapie te worden toegepast.

Lasertherapie
Deze methode is vrij recent en wordt nog op beperkte schaal toegepast. Via laserstraling worden de vaatjes dichtgebrand.

Compressietherapie
Hieronder wordt verstaan het inzwachtelen van de benen met bandages of het dragen van elastische kousen. Er zijn verschillende typen elastische kousen die afhankelijk van de situatie worden toegepast. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de fysiotherapeut of arts waar u onder behandeling bent.

Fysiotherapie
De laatste jaren worden zwangere vrouwen met spataderen in Nederland in toenemende mate door de huisarts naar de fysiotherapeut verwezen. Uit praktijkervaring blijken klachten als pijn, vermoeide benen, jeuk, onrustige benen en de nadelige gevolgen op het gebied van activiteiten positief te worden beïnvloed door fysiotherapeutische interventie.
De WFV [werkgroep fysiotherapie varices], bestaat uit fysiotherapeuten die zich als doel gesteld hebben bij te dragen aan het tot stand komen van verantwoorde fysiotherapie, specifiek gericht op zwangere vrouwen met klachten ten gevolge van Chronische Veneuze Insufficiënt (CVI). Hiertoe worden verschillende onderzoeksactiviteiten ondernomen en hebben er een aantal publicaties plaatsgevonden. Deze zijn op te vragen bij M.R. van Lieshout.

Naast de behandeling van zwangeren met klachten ten gevolge van CVI blijkt ook de behandeling van mensen die niet zwanger zijn en klachten hebben ten gevolge van CVI, goed mogelijk. Uit internationale literatuur blijkt er een interessante rol te zijn weggelegd voor de fysiotherapeut. Het doel van de behandeling is de circulatie van het aderlijke bloed te verbeteren. De fysiotherapeut beschikt over verschillende mogelijkheden en vaardigheden om deze circulatie samen met de patiënt te stimuleren.