Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie:
Sportfysiotherapie is bedoeld voor sporters, die door hun blessure niet meer in staat zijn hun sport te beoefenen, of hun sport op een lager niveau moeten uitoefenen. De blessure kan tijdens het sporten zijn opgelopen, maar ook tijdens werk of tijdens een ongeval.

Sportfysiotherapie is ook bedoeld voor mensen met een chronische aandoening, die door begeleiding met sportfysiotherapie in staat zijn aan “aangepaste” sportprogramma’s deel te nemen.

De Sportfysiotherapeut heeft naast de normale fysiotherapie opleiding een extra opleiding gevolgd op het gebied van fysiotherapie bij sporters. Hierdoor weet de sportfysiotherapeut als geen ander wat er tijdens u sport gebeurd, hoe een blessure of overbelasting uw training en wedstrijden beïnvloedt.

De sportfysiotherapeut analyseert uw blessure, let daarbij op de eigenschappen coördinatie, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Aan de hand hiervan stelt de sportfysiotherapeut een revalidatieprogramma op dat erop gericht is u weer terug te brengen tot uw normale sportniveau.

Hierbij maakt de sportfysiotherapeut gebruik van de normale fysiotherapietechnieken, met daarnaast sportspecifieke apparatuur. De behandeling is zoveel mogelijk sportspecifiek.

Ook kan de sportfysiotherapeut u advies geven omtrent schoeisel, kleding en sport/trainingsmateriaal

Bij mensen met een chronische aandoening kan de sportfysiotherapeut een aangepast sportprogramma opstellen en evt. de begeleiding van sportgroepen verzorgen.

Uw kunt de sportfysiotherapeut tegenkomen in de particuliere praktijk, maar ook op het sportveld of in de zaal.